Okolice Mausza: Rezerwat Mechowiska Sulęczyńskie

Okolice Mausza - rezerwat Mechowiska Sulęczyńskie

Wspaniały rezerwat Mechowiska Sulęczyńskie jest obszarem położonym w gminie Sulęczyno w województwie pomorskim. To rezerwat przyrody, znajdujący się w całości na terenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i częściowo pokrywający się z obszarem siedliskowym Natura 2000.

Rezerwat przyrody Mechowiska Sulęczyńskie,, zajmuje powierzchnię 25,20 hektarów. Jest on zabezpieczony przed wszelkiego typu zagrożeniami zewnętrznymi poprzez wyznaczoną otulinę o powierzchni 38,03 hektara. Na obszarze tego niezwykłego pomnika przyrody bardzo dobrze zachowane zostały zbiorowiska torfowe, szczególnie te nawapienne. Rezerwat jest zasilany wodami podziemnymi, dlatego też największym zagrożeniem dla tego obszaru jest jego nadmierne osuszanie. Występująca na tym terenie roślinność i zwierzęta, stanowią cenne źródło badań dla botaników i ornitologów. W torfowiskowym rezerwacie przyrody Mechowiska Sulęczyńskie, odnotowano masowe występowanie bardzo rzadkiej w Europie Środkowej rośliny, jaką jest kruszczyk błotny. Na terenie tym można spotkać także przedstawicieli roślinności torfowiskowej, takich jak lipiennik Loesela, wątlik błotny, gwiazdnica grubolistna, haczykowiec błyszczący, błotniszek wełnisty, drabinowiec mroczny, mszar nastroszony i skorpionowiec brunatny. Występują tam także storczyki stomplamki.

Okolice Mausza: Rezerwat Mechowiska Sulęczyńskie – unikatowe gatunki roślin

Rezerwat przyrody Mechowiska Sulęcińskie został oficjalnie wpisany do rejestru obszarów chronionych, dzięki inicjatywie Klubu Przyrodników w ramach projektu Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej. Teren ten jest całkowicie objęty ochroną czynną od 2017 roku, a nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. W celu ochrony zagrożonych gatunków roślin, środkowa i północna część torfowiska, została wykupiona przez Klub Przyrodników i zagospodarowana na gruntach, należących do Skarbu Państwa. Warto wspomnieć, iż poza granicą, którą wyznacza otulina, w dalszym ciągu powstają nieruchomości, należące do właścicieli prywatnych. Ten wspaniały pomnik przyrody jest miejscem, w którym rośnie aż 228 rzadkich i bardzo rzadkich w Europie Środkowo- Wschodniej gatunków roślin, z czego 66 podlega ścisłej, całorocznej ochronie.

Rezerwat przyrody Mechowiska Sulęcińskie zachwyca swoją roślinnością i nietypowym ukształtowaniem terenu. Na obszarze tego pomorskiego pomnika przyrody, znaleźć można fragmenty roślinności torfowej, jak również stanowiska kilkuset bardzo rzadkich roślin.

Zobacz nasze pokoje

260 PLN / noc

2 - 6 osób

85 – 100 PLN / noc

2 - 6 osób

80 – 100 PLN / noc

studio 2 + 3 osób

Przystosowane dla niepełnosprawnych

85 – 120 PLN / noc

2 - 4 osób

220 – 260 PLN / noc

4 - 5 osób

Możliwość zakwaterowania psa

Przystosowane dla niepełnosprawnych